Leder Systematisk Ferdigstillelse

Omega 365 Consulting er en ledende leverandør av dyktig prosjektpersonell til aktører innen olje, gass, fornybar energi og infrastruktur. Vi tilbyr et bredt utvalg av konsulentoppdrag, inkludert mange av de mest spennende prosjektene i Norge og i utlandet


Detaljer:

Varighet: August 2024 - 9 måneder til 12 måneder
Lokasjon: På kundes hovedkontor (Lysaker) og ute på prosjekter (f.eks. Hell, evt. Hønefoss etc.)


Beskrivelse av oppdraget

 • Bistå med å lære opp nyansatte operative SF ressurser innenfor SF og evt. sluttdokumentasjon
 • Operative SF ressurser har ikke erfaring innenfor SF, men har god utdanning (Master) og er lærevillige
 • Operative SF skal på sikt ta over det daglige SF oppgaver i prosjektet
 • Fungere som Leder SF i prosjekt
 • Bistå med å utvikle måten NRC arbeider med SF og sluttdokumentasjon sammen med andre Leder SF
 • Leder SF og sluttdokumentasjon (FDV og TVD) har overgripende ansvar for systematisk ferdigstillelse og sluttdokumentasjon for normalt 1-2 pågående prosjekter
 • Faglig leder (opplæring, styring, veiledning, oppfølging) for de operative SF-medarbeiderne i prosjektene
 • Leder SF hjelper prosjektene med å planlegge arbeid rundt SF og sluttdokumentasjon, med implementering og oppfølging av arbeid med SF og sluttdokumentasjon iht. til plan
 • Leder SF bistår prosjekter ved avklaringer rundt SF og sluttdokumentasjon mot kunde/byggherre (f.eks. Bane NOR), samt utarbeider overgripende dokumentasjon (f.eks. Plan for SF)
 • Leder SF formidler kunnskap om SF og sluttdokumentasjon til prosjektteamene
 • Lære opp operativ SF-medarbeider i prosjektet i SF og sluttdokumentasjon, med hensikt at operativ SF-medarbeider tar over daglige oppgaver i prosjektet
 • I samarbeid med operativ SF-ressurs og andre i prosjektet (f.eks. prosjekterende og anleggsledere) bryte ned alle prosjektleveranser i systemer (iht. prosjektkoding) og lempelig oppdeling i systemer/pakker for Mekanisk Ferdigstillelse (MF) og Testing
 • Sikre at omforent systemstruktur settes opp i Omega 365 og følge opp at ferdigstillelsessystemet (Omega 365) er oppdatert
 • Strukturere, planlegge og koordinere hvilken dokumentasjon som trengs for å oppnå de nødvendige ferdigstillelsessertifikatene Klar for Test (KFT), Klar for Drift (KFD) og Idriftsettelse
 • Rapportere status og fremdrift vedr. SF og sluttdokumentasjon til prosjektledelse og til kunde/byggherre

Kvalifikasjoner

 • God på å lære opp andre i Systematisk Ferdigstillelse (SF)
 • Erfaring som Leder SF fra jernbane / Bane NOR


Bli en den av Omega 365 Consulting for:

 • Tett og personlig oppfølging fra våre dedikerte Omega 365-teammedlemer
 • Du får jobbe med et av de mest velrennomerte konsulentselskapene i Norge
 • Veiledning fra erfarne avdelingsledere som hjelper deg med å bygge god prosjektkompetanse
 • Konkurransedyktig kompensasjon og forsikringsordninger
 • Intern VISUM støtte og rådgivning til EØS/ Expats konsulenter
 • Gode muligheter for å utvide ditt profesjonelle nettverk gjennom prosjektdeltakelse og sosiale arrangementer
 • Svært attraktivt velferdstilbud med feriehus og hytter på Hovden, Hemsedal, Geilo, Hafjell, Oppdal, Voss, Vågsli, Sirdal, Gran Canaria og Thailand
 • Bredt utvalg av arrangementer, som konserter og turer til spennende destinasjoner i Norge og utland. Vi annonserer nye attraktive turer til våre ansatte hvert år

Utforsk mer på: https://omega365.com/advantage


Apply for this position

Contact

Jan Bauge
+4798234574
Location

Lysaker, Hell, Hønefoss

Client

En av våre kunder

Project

TBA

Pos ID

64062