Senior Instrument Engineer

Omega 365 Consulting er en ledende leverandør av dyktig prosjektpersonell til aktører innen olje, gass, fornybar energi og infrastruktur. Vi tilbyr et bredt utvalg av konsulentoppdrag, inkludert mange av de mest spennende prosjektene i Norge og i utlandet


Detaljer:

Varighet: 03.06.2024 - 28.05.2027
Lokasjon: Stavanger


Beskrivelse av oppdraget

Til ett av våre asset så søker vi Senior Instrument Engineer til å bistå med Prosjektportefølje Modifikasjoner. Vedkommende vil inngå i et større team som jobber med blandt annet:

• Følge opp modifikasjonsprosjektene fra bestilling til det er overlevert, for å avlaste asset, sikre en tettere dialog og samhandling med modifikasjonsalliansen.
• Sikre at prosjektene leveres til rett kvalitet ihht normer og krav
• Bistå prosjektene i avvikshåndtering der normer og krav ikke er mulig eller formålstjenlig
• Påse at prosjektene leveres i tråd med våre strategier innen digitalisering, remote first og nye måter å jobbe på
• Sikre tett dialog med asset engineering.
• Delta på FAT, dokumentasjons gjennomgang og forskjellige «reviews»
• Sikre at på-se rolle er ivaretatt, kvalitetskontroll
• Samarbeide med portefølje ledere for å se på mulighet for å effektivisere gjennomføring av prosjekter til kampanjer.
• Støtte asset og prosjektene ved behov, task force, simplified mods, input til studier o.l


Bli en den av Omega 365 Consulting for:

  • Tett og personlig oppfølging fra våre dedikerte Omega 365-teammedlemer
  • Du får jobbe med et av de mest velrennomerte konsulentselskapene i Norge
  • Veiledning fra erfarne avdelingsledere som hjelper deg med å bygge god prosjektkompetanse
  • Konkurransedyktig kompensasjon og forsikringsordninger
  • Intern VISUM støtte og rådgivning til EØS/ Expats konsulenter
  • Gode muligheter for å utvide ditt profesjonelle nettverk gjennom prosjektdeltakelse og sosiale arrangementer
  • Svært attraktivt velferdstilbud med feriehus og hytter på Hovden, Hemsedal, Geilo, Hafjell, Oppdal, Voss, Vågsli, Sirdal, Gran Canaria og Thailand
  • Bredt utvalg av arrangementer, som konserter og turer til spennende destinasjoner i Norge og utland. Vi annonserer nye attraktive turer til våre ansatte hvert år

Utforsk mer på: https://omega365.com/advantageApply for this position

Contact

Kari Marie Usken
+4795902290
Location

Stavanger

Client

One of our client

Project

TBA

Pos ID

63999