Senior Pipingingeniør (design)

Assignment Description

 • Ansvarlig for leveranser innen piping disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
 • Estimering av piping arbeidsomfang i prosjekt.
 • Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner.
 • Selvstendig modellere rørføring i PDMS og generere tegningsunderlag og MTO. 
 • Rekvirering og koordinering av oppmåling.
 • Jobbsetting og oppfølging av prefabrikasjon og installasjonsaktiviteter innen disiplinen.
 • Koordinere og fungere som faglig lead i prosjekter ved behov.
 • Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde. 
 • Samhandling og koordinering med pipesupport og stressanalyse ved andre kontorer nasjonalt og internasjonalt.

Qualifications Required

 • Minimum bachelor eller master
 • Min. 5 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.
 • Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for piping leveranser. 
 • Solid kunnskap innen piping design og bruk av PDMS/E3D 3D modelleringsverktøy.
 • Erfaring og praktisk kunnskap om installasjonsmetode av piping.
 • Forståelse for og erfaring med koordinering av grensesnitt internt i disiplinen mellom layout, pipe stress og pipe support. 
 • Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
 • Fordel med erfaring med spesifisering og innkjøp av manuelle ventiler.
 • God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
 • Fordel med kunnskap til pipe support standarder og design i PDMS/E3D
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
 • Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav
 • Behov for faglig lead i prosjektet innen piping disiplinen som er trygg i samhandling med kunde og som ved behov kan lede mindre oppdrag der hovedvekt er piping arbeidsomfang.

Duration ASAP - 2 years
Location Bergen, Stavanger
Apply for this position

Contact

Stian Severin Bjørkheim
+4790634772
Location

Bergen og Stavanger

Client

One of our clients

Project

TBA

Pos ID

61725