Skip to main content

HMS/QA leder

Assignment Description

 • Rapportering av farlige forhold, hendelser og avvik, samt oppfølging og gjennomføre av granskinger ved behov
 • Sikre prosjektgjennomføring som følger en dokumentert risikobasert strategi som vektlegger både helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Samt arbeide for kontinuerlig forbedring
 • Stillingen vil også gjennomføre revisjoner og ha ansvar for oppfølging av lokalt beredskaps- og sikringsarbeid
 • Risikovurdering /analyser knyttet til prosjekt og gjennomføring
 • Bidra til kontinuerlig forbedring og læring på tvers med fokus på å utvikle sikkerhetskulturen og opprettholde fokus på HMS og kvalitet hos alle ansatte og kunder
 • Utvikle QA planer, HMS planer og annen HMS og kvalitet dokumentasjon
 • Gjennomføre HMS-befaringer og møter i samarbeid med kunder og underentreprenører, og gjennomgå risikobilde, trender og RUHer, granskningsrapporter og forbedringsområder
 • Ivareta god dialog mellom Siemens ledelse, HMS/QA-leder, verneombud og kundens representanter i alt som omfatter HMS og kvalitet for prosjektene
  Kompetansekrav:
 • Kompetanse i risikobasert HMS- og kvalitetsarbeid fra bygg- og anleggsvirksomhet og montasje i tekniske anlegg
 • Kunnskap om Arbeidsmiljøloven (AML) med tilhørende forskrifter, Internkontrollforskriften (IKF) og byggherreforskriften (BHF)
 • Erfaring med anleggsvirksomhet og prosjekterfaring

Qualifications Required

 • Kunnskap om ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 45001 Arbeidsmiljø ledelsessystem og ISO 14001 Miljøledelsessystemer er en fordel, men ikke et krav.
 • Kjennskap til anerkjente metoder for risikovurdering slik som ISO 31000, Norsk Standard 5815:2006 og/eller 5814:2008 er en fordel, men ikke et krav.

Duration ASAP-15.08.2023
Location Oslo


Apply for this position

Contact

Rita Arntsen
+4790021024
Location

Oslo

Client

En av våre kunder

Project

TBA

Pos ID

60051