Skip to main content

Senior Electrical Engineer

Assignment Description

Ansvarsområder:

 • Performance Standard (PS) ansvarlig for elektro og HVAC. PS-05, 06 og 10.
 • Ansvarlig for oppdragiverrollen overfor leverandører der de har selvstendig oppdrag innen mindre modifikasjoner, og koordinere dette inn i plan.
 • Ansvarlig for den innretningsspesifikke delen av ytelsesstandardene innen elektro og HVAC.
 • Eier av teknisk dokumentasjon innen elektro og HVAC.
 • Faglig støtte til drift av elektriske anlegg på installasjonen/ innretningen


  Arbeidsoppgaver:

 • Støtte/ håndtere EQ-er og MOC`er fra Asset.
 • Bidrar til forbedring av verktøy og rammeverk tilknyttet mindre modifikasjoner.
 • Ha dialog og avklare spesielt saker av betydning for el. og brannsikkerhet med Ansvarshavende for elektrisk anlegg.
 • I samarbeid med fagansvarlig hav sikre jobbforberedelse for faget – inkludert kvalitetssikre arbeidsordre (AO).
 • Sikre at riktige jobber prioriteres inn på plan basert på kritikalitet og tilkomst.
 • Følge opp budsjett.
 • Koordinering av planforberedelser mot andre, utstyrseiere, enheter og eksterne leverandører.
 • Sikre forhånds og ferdigmelding samt samsvars erklæring fra designer og installatør.
 • Bistå drift med ingeniørkompetanse
 • Delta på verifikasjonsaktiviteter og tilsyn, og følge opp avvik og forbedringer
 • Verifisere og godkjenne tekniske løsninger fra leverandører
 • Forstå og levere forretningsforbedringer i henhold til LEAN-prinsippene
 • Delta i relevante nettverk og tekniske miljøer og sikre overføring av læring der dette skaper verdi for Aker BP

Qualifications Required

Duration 01.06.2023-31.05.2025
Location Stavanger
Apply for this position

Contact

Kari Marie Usken
+4795902290
Location

Stavanger

Client

et norsk operatørselskap

Project

TBA

Pos ID

60012