Skip to main content

Engineer Material/Inspection

Assignment Description

 • Etablere og vedlikeholde RBl-analyser
 • Ansvarlig for utførende program for inspeksjon og maling. Flagge inspeksjonsfunn til utstyrseier
 • Sørge for at prosessen for lnspection og Corrosion Management er tverrfaglig og dynamisk. Dette omfatter bla å lede ekspertgruppemøter og verifisere at utstyret opereres innenfor designkrav.
 • Jobbe tett sammen med statisk mekanisk og piping for å sikre integriteten til trykkbeholdere, tanker, varmevekslere og rør.
 • Spesifisere material valg for prosjekt og mindre ombygginger.
 • Etablere og vedlikeholde disiplinens strategier, prosedyrer og instrukser
 • Sørge for at nødvendige kontrakter er etablert og fulgt opp
 • Utføre disiplinverifikasjoner eller revisjoner offshore
 • Eier av teknisk dokumentasjon for disiplin

Qualifications Required

 • Bachelor eller master ingeniørutdannelse innenfor relevant fagfelt
 • Mer enn 5 års relevant er faring fra oljeindustrien
 • Erfaring med inspeksjon, korrosjon. materialvalg, vedlikehold og drift av prosess utstyr
 • God kjennskap til regelverk. koder og standarder er en fordel
 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Duration lang varighet, med muligheter for fast ansettelse for den rette
Location Kristiansund eller Bergen


Apply for this position

Contact

Stian Severin Bjørkheim
+4790634772
Location

Kristiansund eller Bergen

Client

OKEA

Project

TBA

Pos ID

59336