Skip to main content

Materialplanlegger

Assignment Description

 • Etablere, bruke og vedlikeholde gruppens prosedyrer og retningslinjer innen materialplanlegging
 • Optimalisere prosjektets forvaltning av kjøpte varer og tjenester
 • Bidra til utvikling og forbedring av prosjektets materialplanleggingssystem
 • Koordinere interdisiplint arbeid i forbindelse med leveranser av materiell
 • Reiseaktivitet for egen og andres opplæring for implementering av materialkoordineringssystemer
 • Motta MTO-er fra Engineering og opprette innkjøps-rekvisisjoner i ERP-systemet
 • Overvåke innkjøpsaktivitetene mhp. ordre og leveranser med fokus på installasjonstidspunkt. Varsling av problemstillinger mot innkjøp o.a
 • Informere om fremdrift av innkjøp i relevante fora (f.eks. fabrikasjonsmøter, hav-/landmøter)
 • Informere om forsinkelser av innkjøpt materiell til f.eks. fabrikasjon og installasjon
 • Opprette status- /shortage-rapporter på innkjøpt materiell i prosjektet
 • Knytte materiell opp mot arbeidsordrer (AO) i ERP-system
 • Koordinere forsendelser av materiell til onshore basen ihht installasjonsplan
 • Ha tett dialog med nøkkelpersonell på varelager, fabrikasjon, innkjøp og engineering 

Qualifications Required

 • Minimum 2 års erfaring innen relevant prosjektarbeid
 • Gode datakunnskaper, spesielt innen ERP-systemer
 • Utdanning fra høyskole eller universitet
 • Teknisk og praktisk forståelse i forhold til gjennomføring av innkjøp og logistikk
 • Erfaring med ERP-system, fortinnsvis IFS
 • Forståelse av et EPCI-prosjekt 

Duration ASAP - 31.12.2023
Location Stavanger


Apply for this position

Contact

Øystein Omdahl
+4748142413
Location

Stavanger

Client

One of our clients

Project

TBA

Pos ID

58903

Published

14 Feb 2023