Jobs

Jobs

Senior Engineer Process

Assignment Description

Aktuell kandidat vil inngå i et team som arbeider med et større modifikasjonsprosjekt. 
Ansvar for egne oppgaver i prosjektet, samt bistand og samarbeid i prosjektorganisasjonen.

Eksempel på arbeidsoppgaver vil være;

• Utarbeidelse av teknisk løsning
• Oppfølging av kompressorleverandør
• Dimensjonering av prosessutstyr
• Ansvar for UFD, PFD og P&ID
• Prosessimuleringer
• Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter

Qualifications Required

 • Master (eller bachelor) grad innen relevant fagområde
 • Minimum 10 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med modifikasjonsprosjekter
 • Erfaring med gasskompresjonssystemer
 • God kunnskap om andre offshore prosessystemer
 • Erfaring med simuleringsverktøy som HYSYS og Flarenet
 • God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
 • Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
 • Proaktiv og engasjert, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
 • God norskkunnskap er en fordel
 • Grunnleggende sikkerhetskurs er ønskelig men ikke et krav

Duration ASAP - 01.09.2024, med mulighet for forlengelse
Location Bergen


Apply for this position
Contact
Vibeke Monsen Snarberg
+4798286828

Location
Bergen

Client
Norwegian supplier company

Project
Oseberg GCU & PfS

Pos ID
58620

Published
25 jan 2023