Skip to main content

Methode Ingeniør

Assignment Description

•  Delta aktivt i alle faser av engineerings-prosessen for å ivareta riktige sekvenser i prefab og installasjon
•  Vil ha en sentral kommunikasjons rolle mellom engineering og konstruksjon for å sikre  design filosofien er Byggbar for Konstruksjon
•  Ha god forståelse for konstruksjons krav og bruke det som grunnlag for å sette standarden for metodeleveranse
•  Bidra til å sette installasjonssekvenser og metoder i detaljerte sekvenser og ansvarsområde
•  Kunne arbeide med verktøyene 3D, 3DE og 2D
•  Gi innspill til Level 4 plan for flerfaglige bygge sekvense
•  Organisere og samarbeide i metode/konstruksjon
•  Koordinere med alle disipliner for å sikre en multidisiplin dekning av omfang
•  Koordinere med løfteberegningsingeniør
•  Sørge for at spesialverktøy og løfteutstyr for kritiske aktiviteter er identifisert
•  Utføre eller gi innspill til ad-hoc ingeniørgjennomganger/studier
•  Sørge for at HMS og kvalitetskrav identifiseres og beskrives innenfor ansvarsområde

Grensesnitt og koordinering:

•  Metodeledelse
•  Konstruksjon
•  Engineering
•  Planlegger
•  Kunde

Qualifications Required

• Ha god forståelse av konstruksjonskrav
• Evne til å arbeide systematisk og til å kommunisere og samarbeide med andre involverte parter for å sørge for en sikker og effektiv prosjektgjennomføring
• Viser initiativ og vilje til å lære og kontinuerlig forbedre ytelsen
• Kunne jobbe effektivt i små til store tverrfaglige team, og dele og overføre kunnskap i team
• Styrer effektivt endring av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø

Duration ASAP - 31.12.2023
Location Stavanger


Apply for this position

Contact

Øystein Omdahl
+4748142413
Location

Stavanger

Client

Et maritimt industrikonsern

Project

TBA

Pos ID

58066