Jobs

Jobs

HMS Inspektør offshore

Assignment Description

 • Generelt følge opp HMS-forholdene i prosjektet offshore under HAP og bidra til at prosjektet når sine HMS-mål
 • Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS-arbeid
 • Påse at personellet jobber iht. krav i gjeldende prosedyrer og instrukser samt følger retningslinjer gjeldende for installsjonen og prosjektet
 • Ha en koordinerende rolle for «onboarding» når personellet mobiliserer offshore (med dette avlaste installasjonsleder)
 • Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet og på installasjonen totalt
 • Delta aktivt i risikovurderinger, før-jobb-samtaler, vernerunder, sikkerhetsmøter
 • Motivere personellet til aktivt å bidrag i det forebyggende HMS-arbeidet, herunder rapportere HMS-forhold (observasjoner)
 • Fremme god kommunikasjon og positive holdninger på tvers av arbeidslag og disipliner
 • Gjennomgang og analysering/trending av innrapporterte observasjoner

Qualifications Required

 • Min. 3 års ingeniørutdanning, alternativt fagskole/fagbrev, eller tilsvarende – Fordel hvis noe utdannelse innen HMS-relaterte fag.
 • Min. 5 års erfaring fra relevant arbeid, hvorav min. 3 års erfaring fra praktisk HMS-oppfølging på byggeplass onshore og/eller offshore (fordel med offshore-erfaring)
 • Lang og relevant erfaring kan veie opp for noe utdannelse

Duration 01.01.2023 - 30.04.2023
Location Offshore
Arbeidstid: 2/2 rotasjon


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Offshore

Client
One of our clients

Project
Grane installasjon offshore

Pos ID
57946

Published
23 nov 2022