Jobs

Jobs

Konsulent innen område anskaffelse/kontrakt

Assignment Description

I forbindelse med gjennomføring av en av våre kunders BIR prosjekt så søker de etter innleie av en medarbeider innen fagfeltet anskaffelse og kontrakt til deres prosjektavdeling (PRO) med snarlig oppstart. Arbeidet innebærer oppfølging av leverandør innen fagområde og arbeidet utføres både fra kundens kontor på Bygnes og hos leverandør. Stillingen er full tid og varighet ut 2023 med mulighet for forlengelse. 

Arbeidet innebærer en tett oppfølging av arbeid som uføres av leverandør innen anskaffelse og stillingen vil inngå i prosjektteam som har det overordna ansvar for gjennomføring av prosjektet.  

Qualifications Required

Vi søker etter en person med følgende bakgrunn og egenskaper:

  • Universitets- eller høyskoleutdanning
  • Minimum 5 års erfaring innen anskaffelse og kontraktsarbeid, fortrinnsvis fra olje- og gassvirksomhet. 
  • Dokumentert leder erfaring og ansvar for anskaffelse og kontrakts arbeid. 
  • God kjennskap til olje og gass bransjen inkludert Forsyningsforskriften.   
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner

Duration Snarlig oppstart - varighet ut 2023 med mulighet for forlengelse. 
Location Karmøy, BygnesApply for this position
Contact
Liv Hetland
+4791532550

Location
Karmøy, Bygnes

Client
En av våre kunder

Project
BIR prosjekt

Pos ID
57919

Published
22 nov 2022