Jobs

Jobs

Pakkeingeniør Mekanisk

Assignment Description

- Utarbeidelse av tekniske rekvisisjoner inkl. utkast til dokumentliste (SIRL).
- Delta på BCM (Bid Clarification Meeting), avklare tekniske saker/spørsmål og nedfelle resultatet i den tekniske delen av evalueringsrapporten.
- Organisere og delta på ”kick-off” i samarbeid med ansvarlig innkjøper.
- Sørge for at teknisk rekvisisjon er oppdatert før utsendelse av bestilling til leverandør.
- Etablere distribusjonsliste for dokumentasjon i samarbeid med disiplinledere/ pakkekoordinator.
- Sørge for at leverandørens innsendelsesdatoer for avtalt dokumentliste (SMIR) er iht. til prosjektets planer også mhp. krav til levering av LCI samt installasjon.
- Planlegge oppfølgingsmøter hos leverandørene sammen med innkjøpsavd., MC og QA og nedfelle møtene i verifikasjonsplan sammen med innkjøpsavd.
- Sørge for at nødvendig MC-aktiviteter er inkludert i verifikasjonsplanen og at leverandøren har tilstrekkelig kunnskap om kundens krav til MC-rapportering.
- Varsle og gjennomføre oppfølgingsmøter hos leverandørene sammen med kundens representant og rapportere resultatet i verifikasjonsrapport.
- Deltakelse i relevante kontroller og tester (FAT) hos leverandør iht. verifikasjonsplanen.

- Sørge for at leverandøren utfører spesifiserte preserveringsaktiviteter før leveranse/forsendelse.
- Sørge for at dokumenter i SMIR mottas i rett tid fra leverandør, blir returnert innen tidfrist og er kommentert også av andre relevante disipliner, inntil alle dokumenter er godkjent.
- Sørge for at sluttdokumentasjon blir levert samt kvalitetssjekke at denne oppfyller kundens krav.
- Rapportere fremdrift pr. innkjøpspakke ved hvert besøk hos leverandør.
- Informere og registerere potensielle tekniske avvik iht. prosedyre.
- Sørge for at evt. endringsarbeider, både hos leverandør og egne, blir flagget og registert.
- Oppdatere kundens databaser som SAP og ProCoSys, for sin disiplin iht. til relevante prosedyrer.

Qualifications Required

- Høyskole eller universitet
- Teknisk kunnskap til typiske leveranser i disiplinen. Kjennskap til rutiner i et EPCI/MMO-prosjekt
- Leveranse av mekaniske pakker til prosessanlegg
- Minst 5 års relevant erfaring og god forståelse for pakkeinnkjøp i større prosjekter

Duration ASAP - 2 år
Location Sandefjord/ Oslo/ Stavanger/ Bergen
Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord/ Oslo/ Stavanger/ Bergen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
57349

Published
10 okt 2022