Jobs

Jobs

Prosjektleder

Assignment Description

 • Resultatansvar for gjennomføring av modifikasjonsprosjekter og studier.  
 • Resultatansvar går på å levere ihht avtalt kostnad, plan, og god nok kvalitet for kunden, og levere.  
 • Ansvar for at prosjektmedarbeidere har forstått oppgavene, kravene, og mål om inntjening, mål om produktivitet.  Ansvar for at styrende systemer og metoder blir brukt.   
 • Ansvarlig for at det er forutsigbarhet i all gjennomføring.

Qualifications Required

 • Teknisk utdannelse 
 • Minimum 5 års erfaring innen utførelse av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter
 • God forståelse for oppbygging av estimater/planer
 • God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse
 • Jobberfaring  både som ingeniør og prosjektleder/engineeringsleder
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av offshore og/eller onshore prosjekter
 • Erfaring fra å lede studier og EPCI prosjekter er en fordel
 • Erfaring enten for å jobbe med Statoil eller for Statoil er en fordel
 • Kjennskap til systemer som PIMS, Procosys, SAP er en fordel

Duration 2 år

Location Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
57348

Published
05 jan 2023