Jobs

Jobs

PRB innkjøper

Assignment Description

Innkjøp av utstyrspakker (PRB)/mekanisk utstyr (herunder kompressor, SAS, varmevekslere, etc.), samt underleveranser – subcontracting (herunder komplette delleveranser). I tillegg  utarbeide nye rammeavtaler samt oppfølging av etablerte avtaler.

Arbeidsoppgavene er svært varierende og omfatter alle oppgavene i prosessen fra utarbeidelse av strategi dokument, utsendelse av forespørsel, evaluering, forhandling, oppfølging samt avslutning av ordren. 

Qualifications Required 

• Erfaring fra innkjøpsrollen i gjennomføring av EPCI prosjekter
(De har jobbet som PRB – eller vet hva en PRB rolle innebærer)
• Minimum 3 års erfaring som innkjøper innen olje- og gassbransjen eller relatert virksomhet
• Gode kunnskaper i bruk av Excel
• God kjennskap til/erfaring i bruk av Terms & Conditions /standarder utviklet av Olje-Gass industrien for anskaffelser
• Gode språkkunnskaper og fremstillingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

Duration ASAP - 31.12.23
Location Stavanger
Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Stavanger

Client
Et maritimt industrikonsern

Project
TBA

Pos ID
56887

Published
04 jan 2023