Jobs

Jobs

Principal Engineer Process

Assignment Description

Aktuell kandidat vil inngå i et team med flere prosessingeniører som arbeider med et større modifikasjonsprosjekt. Posisjonen skal kunne bære ansvar for egne oppgaver i prosjektet, samt bistand og samarbeid i disiplinen. Eksempel på arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeidelse av teknisk løsning
 • Oppfølging av kompressorleverandør
 • Dimensjonering av prosessutstyr
 • Ansvar for UFD, PFD og P&ID
 • Prosessimuleringer
 • Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter

Qualifications Required

 • Master (eller bachelor) grad innen relevant fagområde
 • Minimum 10 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med modifikasjonsprosjekter
 • Erfaring med gasskompresjonssystemer
 • God kunnskap om andre offshore prosessystemer
 • Erfaring med simuleringsverktøy som HYSYS og Flarenet
 • God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
 • Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
 • Proaktiv og engasjert, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
 • God norskkunnskap er en fordel, ikke et krav
 • Grunnleggende sikkerhetskurs er ønskelig men ikke et krav

Duration ASAP - 31.12.2023 med mulighet for forlengelse
Location Bergen (evt. Stavanger/Haugesund)

Apply for this position
Contact
Vibeke Monsen Snarberg
+4798286828

Location
Bergen

Client
Norwegian supplier company

Project
TBA

Pos ID
56863

Published
06 sep 2022