Jobs

Jobs

Engineering Manager MMO

Assignment Description

-    Planlegge, legge til rette og følge opp designarbeidet. Dvs. innen oppmåling, tegning, beregning, teknisk underlag for anskaffelse, teknisk oppfølging og as-built oppdatering
-    Rapportere fremdrift for prosjektering per aktivitet en gang per uke samt initiere korrektive tiltak ved behov 
-    Gi input til uke- og månedsrapporter
-    Koordinere håndtering av tekniske avklaringer 
-    Optimalisere og tilpasse ressursbehov
-    Registrere og følge opp avvik og uoverensstemmelser innen design
-    Delta og lede prosjekteringsmøte med alle disipliner og kunde med jevne mellomrom
-    Koordinere mot innkjøp, fabrikasjon, installasjon og uttesting
-    Et overordnet ansvar for alle aktiviteter relatert til prosjektering 
-    Et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av designoppgaver i hele prosessen fra oppmåling frem til ferdig design med tilhørende teknisk oppfølging under fabrikasjon og installasjon. Dvs. med tilhørende oppfølging av fremdrift og økonomi innenfor definerte planer og budsjettrammer
-    Ansvarlig for tekniske og økonomiske valg relatert til tekniske løsninger
-    identifisering av endringer/endringshåndtering i prosjektet
-    Ansvarlig for koordinering mellom alle disiplinene i prosjektet.
-    Overordnet ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosedyrer for arbeidet som utføres

Qualifications Required

-   Relevant Bachelor- eller Masterutdanning
-   Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
-   Systemverktøy: MS Office. Ønskelig: PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS
-    Solid teknisk kjennskap fra flere disipliner
-    Disiplinledererfaring fra større prosjekter
-    Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde
-    God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne topside modifikasjonsprosjekter
-    Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon
-    Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater
-    Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ

Duration Snarest - 2 år
Location Bergen eller StavangerApply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Bergen/Stavanger

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
54318

Published
04 feb 2022