Jobs

Jobs

Senioringeniør Civil (Bygg- og anleggsingeniør)

Assignment Description

KAR PPC PM - Arbeidsoppgaver som fagingeniør/ prosjektingeniør i studiefase og gjennomføringsfase av PPC-prosjekter

Fagingeniør/ prosjektingeniør i studiefase og gjennomføringsfase av PPC-prosjekter: 

 • Være disipliningeniør i tidligfasestudier 
 • Være disiplinleder og/eller prosjekteringsleder i studier 
 • Være pådriver i å utvikle optimale konsepter med tanke på kost og kvalitet 
 • Utarbeide teknisk underlag for utsetting av oppdrag/innkjøp 
 • Oppfølging av oppdrag/innkjøp etter kontraktsinngåelse 
 • Bidra til leveransene i studierapporter 
 • Sikre at systemer og utstyr er designet ihht. disiplinkrav i EPC og FC-kontrakter 
 • Sikre omforening av tekniske løsninger med Selskapets basisorganisasjon (teknisk og drift) 
 • Sikre at EPC- og FC-kontraktørs leveranser er ihht. gjeldende Selskapets «best practice». 
 • Assistere i EPC- og FC-kontraktørs forberedelser, verifikasjon og oppfølging av innkjøpspakker. 
 • Sjekke at underleverandørdokumentasjon er ihht. Selskapets krav 
 • Oppfølging av tekniske klarifikasjoner innen civil disiplin 
 • Planlegge, utføre og følge opp verifikasjoner 
 • Bidra til at endringer i prosjekt blir redusert til et minimum

Qualifications Required

 • Mer enn ti års erfaring med:
  • Struktur, stål og betong
  • Bygninger, betong- og kai konstruksjoner
  • VVA
  • Undergrunnsystemer

 • Mulighetsstudier, konsept- og FEED-studier, samt gjennomføringsprosjekt 
 • Teknisk flerfaglig koordinering 
 • Lang erfaring fra Kårstø/ Selskapets-prosjekter 

 • Selvgående innen SAP, NavisWorks, PIMS, Docmap, Procosys, STID, PDMS
 • God kjennskap til Selskapets tekniske kravspesifikasjoner og styrende dokumentasjon. 
 • Språk: Norsk og Engelsk

Duration 01.03.2022 - 31.03.2023
Location Kårstø


Apply for this position
Contact
Jan Bauge
+4798234574

Location
Kårstø

Client
Et norsk oljeselskap / a Norwegian oil company

Project
TBA

Pos ID
54031

Published
14 jan 2022