Jobs

Jobs

Senioringeniør Mekanisk

Assignment Description:

Arbeidsoppgaver som fagingeniør/ prosjektingeniør i studiefase og gjennomføringsfase av PPC-prosjekter: 
- Disipliningeniør i tidligfasestudier 
- Disiplinleder og/eller prosjekteringsleder i studier 
- Være pådriver i å utvikle optimale konsepter med tanke på kost og kvalitet 
- Utarbeide teknisk underlag for utsetting av oppdrag/innkjøp 
- Oppfølging av oppdrag/innkjøp etter kontraktsinngåelse 
- Bidra til leveransene i studierapporter 
- Sikre at systemer og utstyr er designet ihht. disiplinkrav i EPC og FC-kontrakter 
- Sikre omforening av tekniske løsninger med Selskapets basisorganisasjon (teknisk og drift) 
- Sikre at EPC- og FC-kontraktørs leveranser er ihht. gjeldende Selskapets «best practice». 
- Assistere i EPC- og FC-kontraktørs forberedelser, verifikasjon og oppfølging av innkjøpspakker. 
- Sjekke at underleverandørdokumentasjon er ihht. Selskapets krav 
- Oppfølging av tekniske klarifikasjoner innen mekanisk disiplin 
- Planlegge, utføre og følge opp verifikasjoner 
- Bidra til at endringer i prosjekt blir redusert til et minimum. 

Qualifications Required:

Mer enn ti års erfaring innen: 
- Mulighetsstudier, konsept- og FEED-studier, samt gjennomføringsprosjekt 
- Rør og rørdesign, statisk, mekanisk utstyr 
- Teknisk flerfaglig koordinering 
- Lang erfaring fra Kårstø / Selskapets-prosjekter 
- Selvgående innen SAP, NavisWorks, PIMS, Docmap, Procosys, STID, PDMS utstyrs- og rørdesign. 
- God kjennskap til Selskapets tekniske kravspesifikasjoner og styrende dokumentasjon. 
- Språk: Norsk og Engelsk

Duration: 01.03.2022 - 31.03.2023 
Option Period : 2 x 

Location: Haugesund, Kårstø


Apply for this position
Contact
Leon Dyngeland
+4790749748

Location
Haugesund,Kårstø

Client
Et norsk oljeselskap / a Norwegian oil company

Project
TBA

Pos ID
54023

Published
13 jan 2022