Jobs

Jobs

Seilingsplanlegger

Assignment Description

I rollen som seilingsplanlegger vil du jobbe med å ivareta operasjonelle grensesnitt på tvers av fagområdene terminallogistikk, varestrøm og tekniske tjenester. Hovedmålet til basen er å sørge for en sikker og effektiv forsyning fra base til installasjon. Som seilingsplanlegger i OPS-rom vil fokuset være å sørge for effektive og pålitelige laste -og losseoperasjoner på forsyningsfartøy samtidig som at en god HMS kultur opprettholdes.

 • Koordinere dagens aktiviteter på kaien i samråd med kunder, fartøy og leverandører
 • Utarbeide seilingsplan som dekker kundens behov
 • Lastemøte med fartøy
 • Koordinere tankvaskoperasjoner på fartøy
 • Oppfølgning av bulk-operasjoner
 • Delta i forbedringsarbeid innen fagområdet
 • Deltakelse i vaktordning

Qualifications Required

 • Fagbrev/bachelor i logistikkfag kan være en fordel
 • Ønskelig med 1-3 års relevant erfaring
 • Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse
 • SAP/Wels kompetanse vil være en fordel
 • God virksomhetsforståelse
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper

Duration 15.02.2022 - 31.12.2022
Location Stavanger


Apply for this position
Contact
Wenche Ingunn Tindeland
+4798286910

Location
Stavanger

Client
Et norsk oljeselskap / a Norwegian oil company

Project
TBA

Pos ID
53968

Published
11 jan 2022