Jobs

Jobs

Engineeringsleder i prosjekt

Assignment Description:
Ansvar:
- Et overordnet ansvar for alle aktiviteter relatert til prosjektering. 
- Et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av designoppgaver i hele prosessen fra oppmåling frem til ferdig design med tilhørende teknisk oppfølging under fabrikkering og installasjon. Dvs. med tilhørende fremdriftsmessig og økonomisk oppfølging innenfor definerte planer og budsjettrammer. 
- Ansvarlig for tekniske og økonomiske valg relatert til tekniske løsninger. Det være seg i forbindelse med valg av materialer og komponenter samt plassering av utstyr, etc. 
- Ansvarlig for koordinering mellom alle disiplinene i prosjektet.
- Overordnet ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosedyrer for arbeidet som utføres.

 Arbeidsoppgaver:
- Legge til rette for utførelse av design. 
- Planlegge, legge til rette og følge opp designarbeidet. Dvs innen oppmåling, tegning, beregning, teknisk underlag for anskaffelse, teknisk oppfølging og as-built oppdatering. 
- Rapportere fremdrift for prosjektering per aktivitet en gang per uke samt initiere korrektive tiltak ved behov. 
- Gi input til uke- og månedsrapporter.
- Koordinere håndtering av tekniske avklaringer 
- Optimalisere og tilpasse ressursbehov. 
- Registrere og følge opp avvik og uoverensstemmelser innen design. 
- Avholde møter og avstemming med underordnede med jevne mellomrom. 
- Delta og lede prosjekteringsmøte med alle disipliner og kunde en gang per uke. 
- Delta i uke/månedsmøter.
- Koordinere mot innkjøp, fabrikkering, installasjon og uttesting.

Qualifications Required:
- Høyskole eller Universitet 
- Solid teknisk kjennskap fra flere enn én disiplin.
- Disiplinleder for større prosjekter eller erfaring fra ledelse av fag. 

Duration: Snarest - 1 år
Location: SandefjordApply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord

Client
One of our clients

Project
Equinor

Pos ID
53849

Published
04 jan 2022