Jobs

Jobs

Construction engineer, Welding/QC

Beskrivelse

 • Ansvar for metode sveis, samt tekniske avklaringer for NDT og trykktesting mot våre installasjoner
 • Assistere Installation Lead onshore, med metodestøtte for sveiseopprasjoner offshore samt oppfølging og bestilling av våre underleverandører.
 • Assistere prosjektet med sjekk av underlag, samt påse at vi etterlever alle krav i forbindelse med svei, NDT og trykktesting.
 • Utarbeide prekvalifisering for varmt arbeid, samt kalkulere korrekt brenntid.
 • Delta på survey i studie og realiseringsfaser offshore.
 • Planlegge kampanjer og revisjonstanser opp mot bemanning, utstyr og tekniske avklaringer.
 • Utarbeide grunnlag til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner.
 • Sikre god forankring av filosofien i kundens driftsorganisasjon og skape et godt samarbeid for gjennomføring av de valgte løsninger.
 • Samarbeid med kundens driftsorganisasjon offshore og engineering for gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer.
 • Etablere grunnlag for plansekvenser
 • Gi innputt til installasjonsfilosofi og metoder for oppdrag/prosjekt.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen sveis.
 • God kjennskap til teknisk dokumentasjon, ISO, 2D.
 • Internasjonal sveiseinspektør IWI-S NS 477
 • Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende fagbrev
 • 5 års relevant erfaring innen prosjektering og installasjon.
 • Erfaring innen metoder og filosofier for installasjon og systemutprøving
 • Ønsket:
  • Equinor-systemer, eks. SAP
  • Erfaring som sveiseinspektør/QC koordinator, NDT og trykktesting.

Personal qualities

 • Målrettet og systematisk
 • God faglig og tverrfagligforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder
 • Skandinavisk språkkunnskap, både muntlig og skriftlig
 • Analytisk og dynamisk

Duration 24.01.2022 - 05.02.2023
Location Blomsterdalen, Bergen
Apply for this position
Contact
Terje Aarekol
+4798286841

Location
Bergen, Blomsterdalen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
53493

Published
29 nov 2021