Jobs

Jobs

PRB innkjøper

Assignment Description:
- Arbeidsoppgavene er svært varierende og omfatter alle oppgavene i prosessen fra utarbeidelse av strategi dokument, utsendelse av forespørsel, evaluering, forhandling, oppfølging samt avslutning av ordren.

Qualifications Required:

- Erfaring fra innkjøpsrollen i gjennomføring av EPCI prosjekter (De har jobbet som PRB – eller vet hva en PRB rolle innebærer)
- Minimum 3 års erfaring som innkjøper innen olje- og gassbransjen eller relatert virksomhet
- Gode kunnskaper i bruk av Excel
- God kjennskap til/erfaring i bruk av Terms & Conditions /standarder utviklet av Olje-Gass industrien for anskaffelser
- Gode språkkunnskaper og fremstillingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

Duration: Snarest
Location: Stavanger


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Stavanger

Client
Et maritimt industrikonsern

Project
TBA

Pos ID
52645

Published
23 sep 2021