Jobs

Jobs

Fagansvarlig Risk

Assignment Description

I stillingen er du en viktig bidragsyter i arbeidet med å identifisere, analysere, evaluere og håndtere potensielle trusler og muligheter. Du skal være en pådriver i arbeidet med å sikre en robust risikokultur hos kunde, i tett samarbeid med ledelse og de ulike prosjektene.

 Dine arbeidsoppgaver:

 • Være en proaktiv risk pådriver i samarbeid med ledelse i Rosenberg, prosjektledelse og nøkkelpersonell i prosjektorganisasjonen.
 • Planlegge for og gjennomføre interne risk møter og risk workshops på kontinuerlig basis og ved behov.
 • Utvikle og forbedre prosessene og verktøy Rosenberg bruker i riskarbeid.
 • Kommunisere risiko med ulike disipliner som eksempelvis Engineering, Construction, HMS&K, og prosjektkontroll for å identifisere og håndtere potensielle risker innen ulike områder.
 • Sørge for at risiko- og mulighetsregisteret i Pims til enhver tid er oppdatert og at risker og aksjoner er fulgt opp innen gitte tidsfrister.
 • Arbeide for en robust risikokultur ved å fokusere på god risikokommunikasjon, risikofamiliarisering og risikobevissthet i prosjektorganisasjon i samarbeid med prosjektledelse.

Qualifications Required

 • Du er utdannet på bachelor- eller masternivå.
 • Norsk er hovedspråk, men kandidaten må ha gode engelskkunnskaper.
 • Du har bred erfaring innen risikostyring, minimum 5-10år. Fortrinnsvis gode kunnskaper innen risikostyring i bedrifter eller fra større EPCI prosjekter.
 • God erfaring i bruk av Pims risk og arbeid med risiko- og mulighetsregistre.
 • God kjennskap til risikostyringskrav i ISO 9001 og ISO 31000.
 • Du er en positiv lagbygger som har evnen til å oppnå gode resultater gjennom samarbeid med et ønske om å bidra til kundens og bedriftens beste.
 • Du er en initiativtaker med god evne til  å engasjere og kommunisere på tvers av disipliner og nivåer i organisasjonen.
 • Du er selvstendig, systematisk og opptatt av å levere gode resultater. 

Duration: Snarest - 15.09.2023
Location: StavangerApply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Stavanger

Client
Et maritimt industrikonsern

Project
TBA

Pos ID
51899

Published
26 aug 2021