Assignment Description
- Metode arbeid og arbeidspakker innen E&I fagene.
- Offshore survey kan forventes
- Tett og godt samarbeid med Engineering
- Input til plan
- Utarbeide arbeidspakker til offshore bruk, beskrivelse på norsk.
- Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.
- Ta ut nødvendig dokumentasjon for å utføre jobben – plot planer – 3D bilder etc.
- Bidra til et godt miljø i prosjektet

Qualifications Required
- Fagbrev innen ett E&I fag
- Erfaring med Construction arbeid onshore eller offshore
- Erfaring med jobbsetting
- Gode data kunnskaper
- God arbeidsbeskrivelse i pakken, forståelse for hva som er nødvendig i pakken -tegninger – skjema - P&ID etc.
- God på kommunikasjon og samarbeid
- Fokus på HMS
- Fordel med kjennskap til våre datasystemer.
- Gode Engelsk kunnskaper, men arbeidsbeskrivelse på norsk

Duration:
ASAP - 30.06.2020
Location: Stavanger