Assignment Description
- Logistikkoppgaver knyttet til planlagt revisjonsstans, forkantaktivitet, under stans aktivitet og etter stans aktivitet Fremplukking og klargjøring av materiell til revisjonsstans.
- Varemottak og varemottakskontroll, avvikshandtering, merking og mellomlagring.
- Klargjøring og utlevering av materiell fra lager.
- Handtering av kjemikalielager, gasser og div. utelagre.
- Handtere prosessen med interne og eksterne kunder ifm klargjøring av materiell til planlagte aktiviteter.
- Bistå og rettlede interne kunder i logistikkoppgaver.
- Varetelling.
- Tilgjengelig-gjøring av forbruksmateriell på angitte lokasjoner.
- Handtere utgående forsendelser for reparasjon, retur for kreditt osv.

Qualifications Required
- Erfaring innenfor logistikk.
- Fagbrev eller Bachelor grad i Logistikk/Materialadministrasjon
- Truck bevis og erfaring (oppgi hva en har) Med fordell erfaring i bruk av SAP
- Må kunne norsk og engelsk

Duration: ASAP - 31.07.2020
Option: 3 x 1 month
Location: Tjeldbergodden