News

Inside Omega

Hiring Manager for Omega 365 Academy

Omega 365 Academy will soon be offering user training and certification for Omega 365’s software, and we are now looking for a service-minded person with great communication skills to run the new initiative!

Omega 365 Academy offers documented training to employees and other users. 

Norwegian text below / Norsk tekst under.

Omega 365 Academy will develop and offer user courses in Omega 365 and Pims to our employees, as well as clients and other users. Pims software has a long history, especially in the oil and gas sector, and has become an industry-leading tool for carrying out large and complex projects. Omega 365 is a fully integrated and cloud-based solution that drives critical processes in projects or organizations of all sizes.

Anders Lunde, General Manager in Omega 365 Consulting.

"We want to be able to offer training and certification within Omega 365's own systems. In doing so, we will be able to further develop our own personnel with documented training. Through these certifications we will help to create more attractive employees, whilst also ensuring that our clients get more in return for choosing Omega 365's systems and personnel," says Anders Lunde, General Manager in Omega 365 Consulting.  

The Omega 365 Academy Manager will be responsible for identifying and maintaining a network of expertise, as well as coordinating the resources that can be utilized in courses, and contributing to improved knowledge transfer. Some hands-on teaching will be involved in the role. 

"We are looking for candidates who display a high level of engagement, are service minded, and have great communication skills. Knowledge and project experience from one or more of Omega’s areas of expertise, as well as experience in using Pims or Omega 365, are also beneficial," says Lunde.

The position is permanent and can be based at one of Omega 365's offices in Stavanger, Oslo, Bergen, or Ølensvåg; however, some travel must be expected.  

Do you know someone who might be right for this exciting job? Read more about the position and suggest that they apply today! (Norwegian only).
Søker etter leder for Omega 365 Academy

Omega 365 Consulting vil snart tilby kursing og sertifisering innen Omega 365s programvare og vi er nå på jakt etter en engasjert person med gode kommunikasjonsferdigheter som kan lede det nye initiativet!

Omega 365 Academy vil utvikle og tilby brukerkurs i Omega 365 (og Pims) til ansatte, samt for kunder og andre eksterne brukere.  Pims programvare har en lang historie, spesielt i olje- og gass-sektoren, og har blitt et bransjeledende verktøy for å utføre store og komplekse prosjekter. Omega 365 er en fullintegrert og skybasert løsning som driver kritiske prosesser i prosjekter eller organisasjoner i alle størrelser. 

 – Vi ønsker å kunne tilby opplæring og sertifisering innen Omega 365s egen programvare. Med dette vil vi kunne utvikle vårt eget personell med dokumentert opplæring, noe som fører til mer attraktive medarbeidere og at kundene får mer i retur for å velge Omega 365s systemer og personell, sier Anders Lunde, daglig leder i Omega 365 Consulting.

Stillingen innebærer å identifisere og vedlikeholde et nettverk av kompetanse og ressurser som kan trekkes inn for å holde kurs og bidra til erfaringsoverføring. Lederen må også regne med å utføre noe undervisning. 

– Å være en "doer", være serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner, er noen av kvalifikasjonene vi leter etter. Kunnskap og prosjekterfaring fra et eller flere fag, samt erfaring fra bruk av Pims eller Omega 365, blir også sett på som fordeler, sier Lunde.  

Ansettelsen er fast og skal utføres fra et av Omega 365s kontorer, men det må forventes en del reising.

Kjenner du noen som kan passe til jobben? Les stillingsutlysningen og foreslå at de søker i dag!