Skip to main content

Stjørdal, NO

Picture of the Stjørdal, NO office

Kontoret i Stjørdal tilbyr programvareløsningstjenester og sikrer Omega 365 et godt fotfeste i denne viktige regionen av Norge.

Omega 365 i Stjørdal ble etablert høsten 2019 etter kontrakter med oppdragsgivere i regionen. På kontoret sitter systemutviklere og Pims-eksperter som hovedsakelig jobber med implementering av Omega 365 til kunder som Nye Veier og Sykehusbygg. 

Kontoret ligger 30 km fra Trondheim og to kilometer fra Trondheim Lufthavn Værnes. 

Nøkkelkontakter

Håvard Ravatn

Håvard Ravatn

Avdelingsleder

+4798286873 havard@omega365.com
Lars Aas Kjebekk

Lars Aas Kjebekk

Avdelingsleder

+4795059316 larsak@omega365.com