Skip to main content

Subsea og marine operasjoner

Omega 365s ekspertise dekker alle felt innen subsea- og marinoperasjoner, og vi tilbyr det beste prosjektpersonellet for kundene våre både nasjonalt og internasjonalt.

Med det nylig oppkjøpte datterselskapet Omega Subsea, har Omega 365 nå en sterkere posisjon innen subseafeltet.

Omega Subsea tilbyr prosjektpersonell internasjonalt, noe som gir kundene våre muligheten til å ansette all nødvendig personell fra én bedrift.

Omega 365 er en av de største leverandørene av personell innen olje- og gassindustrien i Norge, og tilbyr spesialisert personell innen en rekke stillinger for områder innen subsea og marine tjenester. Omega 365 fokuserer på internasjonal vekst og har allerede tatt steg for å bli en betydelig aktør på det internasjonale markedet. .


Kompetanseområder