Skip to main content

Prosjektstyring

Prosjektstyring er en sentral disiplin for Omega 365 ettersom selskapets kunnskap og ekspertise først ble utviklet via prosjektstyring på store prosjekt innen olje- og gassindustrien i Norge. Omega 365 har bygget videre på denne erfaringen og fortsetter å bygge en solid base av personell innen alle områder og faser av prosjektstyring.

Siden etableringen av Omega i 1994, har prosjektstyring og gjennomførelse vært viktige områder for selskapet. Etter å ha jobbet på store prosjekter på norsk sokkel, som Edvard Grieg og Johan Sverdrup-prosjektene, har Omega 365 fått unik kunnskap og erfaring innen prosjektstyring.

Omega 365s prosjektpersonell brenner for oppfølgingen av prosjekter fra start til slutt. Vi tilbyr personell innen alle kategorier av prosjektledelse. Personellet vårt ser verdien i prosjektene de jobber på, og respekterer prosjektenes størrelse og tidsplan.

Omega 365s HMS- og KS-retningslinjer sikrer at personellet vårt er dedikerte til å gjennomføre og ferdiggjøre prosjektene de er en del av. Personellet og avdelingslederne våre lærer stadig fra nye prosjekt de er med på, noe som har resultert i en solid og variert prosjektportefølje.


Kompetanseområder