Skip to main content

Prosjektkontroll

Omega 365s erfaring med vellykkede stor-skala-prosjekter fra ulike sektorer viser vår forpliktelse til prosjektkontroll. Vår database med CV-er tilbyr et bredt utvalg av personell for alle områder innen prosjektkontroll.

Omega 365 har en lang historie innen prosjektstyring og tilbyr både prosjektpersonell og prosjektinformasjonsstyringssystemet, Pims. Vi betjener prosjekter innen flere sektorer og kan levere ekspertise til prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Ved å levere prosjektpersonell innen dokumentkontroll, innkjøp, kostnad, planlegging og tidfesting, risikostyring, mengdeovervåking og måling, sikrer Omega 365 at riktig personell blir valgt til jobben.

Vår database med prosjektpersonell sikrer personell til en bred rekke sektorer og fagområder. Innen prosjektstyring, som i alle andre felt, vil våre avdelingsledere matche riktig person til jobben.


Kompetanseområder