Skip to main content

HMS, kvalitetssikring og risiko

HMS (helse, miljø og sikkerhet), kvalitetssikring og risiko er fundamentale områder innen ethvert prosjekt. Omega 365 leverer riktig personell for å sikre at disse områdene blir fullstendig dekket.

Ved å sikre de grunnleggende aspektene ved prosjektledelse, muliggjøres fremdrift og fullføring av prosjektet ditt. Mens prosjektet ditt går videre til neste fase, kan du la erfarne Omega 365-prosjektpersonell håndtere dine bekymringer knyttet til HMS-, kvalitetssikring- og risiko.

Omega 365 kjøpte i 2011 HMS-programvaren Omnisafe, og integrerte programvaren i våre Pims-moduler. Dette synliggjør vårt fokus og interesse for HMS, kvalitetssikring og risiko. Omega 365 tok ett stort steg mot kunnskap og kontroll av HMS, kvalitetssikring og risiko ved å videreutvikle HMS-programvaren.

Omega 365s kvalitetssikring er fundamental for selskapet, og sikringen er i samsvar med den internasjonale standarden ISO 9001:2015. Vi jobber alltid for å leve opp til slagordet vårt, «Big enough to deliver - small enough to care», som gjelder alle våre arbeidsområder. Prosjektpersonellet vårt er derfor dedikerte til å utføre arbeid i samsvar med våre lovpålagte forskrifter og retningslinjer.


Kompetanseområder