Skip to main content

Leting og boring

Når det gjelder å betjene dette unike feltet, kan Omega 365 tilby et resurssterkt og erfaringsrikt personell. Våre tidligere prosjekter innen olje- og gassindustrien har gitt oss et godt grunnlag for å sikre rett personell til rett jobb.

Med Omega 365s ekspertise fra olje- og gass-, og gruvedriftindustrien, tilbyr vi våre kunder det prosjektpersonellet som trengs for jobben. Omega 365 har over 20-års erfaring innen feltet og jobber med prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Med personell som geofysiske ingeniører og spesialister, geologer, reservoaringeniører, boringsingeniører og spesialister, brønningeniører og driftspersonell, dekker Omega 365 mesteparten av feltene innen prosjekter for leting og boring.

Omega 365 leverer både prosjektpersonell og programvareløsninger for denne industrien, og har dermed erfaringen som trengs for å sette de rette menneskene til jobben. Våre avdelingsledere er godt kjent innenfor området, og er klare til å hjelpe kundene våre med deres bemanningsbehov.


Kompetanseområder