Skip to main content

Rådgiver Systematisk Ferdigstillelse


Erfaring fra prosjektgjennomføring og god digital kompetanse?

Mer enn en IT-leverandør

Omega 365 Solutions er i sterk vekst, og en stadig økende global satsing på prosjektstyringssystemene våre krever flere dyktige ansatte. Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med gode muligheter for egenutvikling og har nå en ledig stilling innen systematisk ferdigstillelse.

I Omega 365 Solutions vil du jobbe med det siste av teknologier og vil inngå i vårt meget kompetente team. Vi er fremoverlente og ønsker å bruke moderne teknologi til å lage gode løsninger våre kunder setter pris på. Vi tror på en smidig design- og utviklingsprosess og tester ut løsningene våre fortløpende med reelle kunder. 

Omega 365 Solutions har en ledende posisjon i utvikling av programvare for prosjektgjennomføring og våre kunder representerer et bredt spekter med de største og beste i sine bransjer, både innen olje og gass, infrastruktur og offentlige byggherrer. 


Stillingsbeskrivelse

- Rådgi kunde om beste praksis for systematisk ferdigstillelse og delta i implementering av Omegas ferdigstillelsesystem ut mot kunde

- Bidra til en sikker og effektiv gjennomføring av prosjektet, inkludert testing og idriftsettelse. 

-Formidle god fagforståelse for ferdigstillelsesprosessen og god databaseforståelse

- Bidra til utvikling og forbedring av ferdigstillelsessystemet i samarbeid med utvikler-teamet

- Bidra til planlegging og oppfølging av kundens ferdigstillelse og uttesting

- Holde oppdatert status på ferdigstillelse i systemet

- Sikre en uniform gjennomføring av prosessen for ferdigstillelse i prosjektet

- Bidra til ukentlig og månedlig rapportering

- Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

- Relevant utdanning

- Gjerne 2-5 års prosjekterfaring fra tilsvarende oppgaver inkludert aktiv bruk av databasesystemer for ferdigstillelse

- God kunnskap om arbeidsprosedyrer og evne til å arbeide i team og forstå hva andre disipliner trenger

- En lagspiller med gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

- Gjerne erfaring med Pims CMS eller Omega 365 Complete


Arbeidssted: 

Ølensvåg, Stavanger, Oslo
Apply for this position

Contact

Sølve Mala
+4797522479
Location

Stavanger/Oslo/Ølensvåg

Client

Omega 365 Solutions

Project

CMS

Pos ID

61722