Skip to main content

Senior HVAC Ingeniør

Assignment Description

• Faglig sterk på Kjøl/frys og HVAC
• System design filosofi/design basis for HVAC/R utstyr
• Systembeskrivelse
• Varme/kjøle beregning
• Kalkulasjon av luftmengder
• God kunnskap til forskjellige kuldemedier
• Utarbeidelse av dokumentasjon- og design underlag
• Tverrfaglig forståelse
• Sikre koordinering mot andre fagdisipliner
• Estimering – input til MEL/MTO
• Erfaring i Microstation/E3D/Revit/CFD er en fordel

Qualifications Required

• Bachelor/Master/ KEM fagskole Ingeniør
• Gjerne fagbrev
• Min 5 års relevant erfaring
• God kjennskap til gjeldende NORSOK krav
• God kjennskap til Equinors krav
• Erfaring fra V&M prosjekter
• Kjennskap til Equinor systemer f.eks STID Portal, ProCoSys etc
• Gode kommunikasjonsevner i norsk/engelsk– muntlig og skriftlig
• Evner å arbeide både selvstendig og i team
• Være planorientert
• Være aktiv – dele kunnskap og søke råd hos andre
• Jobbe strukturert både i studiefase og realiseringsfase.
• Gjøre befaringer og utarbeide mulitdisiplint underlag for videre arbeid på basis av befaring.
• Offshore sikkerhetskurs

Duration ASAP - 31.12.2024
Location Bergen
Apply for this position

Contact

Vibeke Monsen Snarberg
+4798286828
Location

Bergen

Client

Norwegian supplier company

Project

1070 Equinor V&M - DPN

Pos ID

61147