Skip to main content

Technician Production

Assignment Description

 • Kunde ser nå etter totalt seks Tekniker produksjon til Jotun FPSO. 
 • Jotun ligger nå i land for oppgradering ved Rosenberg verft, og har planlagt utseiling sommer 2024. 
 • Som Tekniker produksjon vil du bidra til sikker og effektiv driftsutførelse. 
 • Du vil også være med å bistå commissioning og RFO (Ready For Operation)  i Balder Future prosjektet
 • Overvåke og kontrollere produksjonsprosessanlegg i henhold til operasjonsparametre gjennom kontrollsystemet (SKR) og feltinstrumentasjon. 
 • Overvåke utstyr og aktiviteter i bestemte områder i samsvar med instruksjoner for å oppnå sikre og effektive operasjoner. 
 • Koordinere operasjonelle aktiviteter og vedlikeholdsaktiviteter, inkludert arbeidstillatelser som områdeansvarlig tekniker. 
 • Stillingen omfatter SKR, hjelpesystemer og HC prosessdrift. Beredskapsroller kan måtte påregnes.
 • Utføre driftsoppgaver, feilsøkings- og førstelinje vedlikeholdsoppgaver
 • Rapportere hendelser, avvik og risikable elementer og systemer
 • Observere tekniske forhold og foreslå tekniske forbedringer
 • Følge opp gassmålinger, arbeidstillatelse og andre pågående aktiviteter
 • Delta i Sikker-jobbanalyse
 • Utføre nødvendige inspeksjoner og verifikasjoner, inkludert isolering av utstyr
 • Assistere i commissioning og RFO (Ready for operation) aktiviterer

Qualifications Require

 • Fagansvarlig produksjon (Production Operations Discipline Responsible) 
 • Driftsleder
 • Driftskontor i Hammerfest
 • Norsk fagbrev i kjemiprosessfaget.
 • Minimum 3 års arbeidserfaring innen faget.
 • God digital forståelse
 • Gode norsk og engelsk språkkunnskaper, skriftlig og muntlig

Duration 01.10.2023 - 01.10.2025
Location Stavanger/Offshore 2/4 rotasjon (både onshore og offshore)
Apply for this position

Contact

Pablo Tveita
+4790522184
Location

Rosenberg/Offshore

Client

One of our Clients

Project

TBA

Pos ID

61040