Skip to main content

Senior Prosessingeniør

Defect Elimination & Optimisation Support teamet er en del av OPS Hub, som er drift sitt nye samhandlingssenter. 

I teamet skal vi skape økt forståelse og innsikt gjennom kombinasjonen av disiplin- og data science kompetanse, og sammen med resten av Operations skal vi skape fremtidens måter å samhandle på.

Teamet vårt har en helt klar plass i Operations sin strategi på veien mot å bringe fremtid til nåtid. 

Vi bidrar til produksjonsoptimalisering gjennom monitorering og anbefalinger til asset rundt bestemte utstyrsgrupper, og vi gjennomfører komplekse rotårsaksanalyser på bestilling fra assets.

Vi har ledig stilling som Senior Prosessingeniør i teamet. 

Stillingen vil ha ressurshjem i Operations & Production Prosess avdelingen, mens oppgavehjem vil være Defect Elimination & Optimisation Support teamet.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

  • I denne rollen vil du være en del av et kryssfunksjonelt team som hjelper alle assets med monitorering av prioriterte utstyrsgrupper, optimalisering av hvordan dette utstyret driftes, bidra til automatisering av oppgaver som i dag gjøres manuelt, samt detaljert analysearbeid etter uønskede hendelser relatert til enten produksjonstap eller gjentakende utstyrsfeil.
  • Kartlegging av dagens arbeidspraksis for trending/monitorering av utstyr i de ulike assetene
  • Implementering av automatiserte monitoreringsløsninger for valgt utstyr.
  • Vurderinger av optimaliseringsmuligheter for monitorert utstyr, og anbefalinger til asset.
  • Bidra til digitalisering og automatisering av bestemte oppgaver som i dag gjøres manuelt.
  • Gjennomføre strukturert rotårsaksanalysearbeid på bestilling fra assets.

Kvalifikasjoner:

  • BSc/MSc innen prosess. Relevant erfaring kan kompensere for utdannelse.
  • Ønsker 10+ års erfaring som prosessingeniør.
  • Kjennskap til krav og arbeidsmetodikk offshore og i asset operations på land.
  • Erfaring fra arbeid i eller mot asset er en fordel.

Duration 01.06.2023 - 30.09.2024
Location Stavanger

Apply for this position

Contact

Kari Marie Usken
+4795902290
Location

Stavanger

Client

et norsk operatørselskap

Project

TBA

Pos ID

59660