Skip to main content

Prosjektstyringsleder

Assignment Description:

 • Lede avdelingen for plan, kost og estimering i prosjektet
 • Gi god og jevnlig støtte til planleggere, kostkontrollere og estimatorer med tydelige frister for å tilfredsstille kontraktens krav
 • Ansvarlig for å innhente informasjon til uke- og månedsrapportering til kunde
  • Sørge for at styringsinformasjon til måneds- og ukesrapporter er tilgjengelig til riktig tid.
 • Ansvarlig for månedlig forecastingsprosess internt og med underleverandører
  • Utvikle trender og analyser for time- og kostutvikling i prosjektet og foreslå korrektive aksjoner.
 • Ansvarlig for prosess tilknyttet Baseline oppdateringer
 • Ansvarlig for endringsstyring (VO/VOR håndtering) mot kunde
  • Varsling til kunde innen tidsfrister
 • Ansvarlig for å melde oppnåelse av kontraktuelle milepæler til kunde
  • Strategi for oppnåelse av evt kontraktuelle LD milepæler
 • Bistå prosjektleder med formell kommunikasjon mot kunde for å ivareta kontraktens krav og frister
 • Delta i prosjektplanlegging og risikostyring.
 • Koordinere EPCI-aktørene og prosjektfasene i en total prosjektplan

Qualifications Required:

 • 3-årig høyskole eller universitet
 • Meget god forståelse for plan, kost, kontrakt og kunne se sammenhenger mellom disse og påvirkninger i en EPCI gjennomføring. 
 • Teknisk bakgrunn vil være en fordel. 
 • Bør ha gode excel kunnskaper. Kunnskap om databaser vil også være positivt.
 • Må kunne kommunisere godt på norsk og/eller engelsk. Norsk er ikke et krav.

Duration: ASAP - 1 år
Location: Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen foretrukket
Apply for this position

Contact

Øystein Omdahl
+4748142413
Location

Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen

Client

One of our clients

Project

TBA

Pos ID

59209

Published

13 Mar 2023