Jobs

Jobs

Feltingeniør

Assignment Description

 • Overvåke installasjonsarbeidet med hensyn til tekniske løsninger og kvalitet.
 • Være bindeledd mellom engineering og installasjon.
 • Ansvarlig for all as-built og MC-dokumentasjon offshore.
 • Ansvarlig for at master-dokumentasjon (Mark-up) til enhver tid er oppdatert.
 • Gjøre seg kjent med innholdet i arbeidspakker (AO).
 • Verifisere at arbeidet blir utført iht gjeldende kvalitetskrav.
 • Signere MCCR på vegne av MC når det er krav på signatur.
 • Bidra til å klargjøre MOF (Melding om Ferdigstillelse) og hand-over.
 • Støtte installasjonsleder i planlegging av arbeidet.
 • Assistere formann i planlegging og utførsel av arbeidet.
 • Sørge for at ’red mark-up’ for as-built og MC- dokumentasjon blir oppdatert i arbeidspakke (AO) (originalkopi/ master).
 • Påse at kopi av ’red mark-up’ for as-built blir overlevert til SKR ved MC complete.
 • Rapportere avvik i forhold til kvalitetskrav.
 • Utgi tekniske forespørsler (SQ) mot engineering.
 • Delta og hjelpe til ved utføring av SJA.

Qualifications Required

 • Universitets-/høyskoleutdanning innen elektro/instrument/automasjon

Duration ASAP - 1 år
Location Mongstad / Bergen

PS! Ikke rotasjonApply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Mongstad / Bergen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
58633

Published
25 jan 2023