Jobs

Jobs

Prosesskontroll Ingeniør

Assignment Description

  • Bidra til å fullføre studie rapporter innen prosesskontroll.
  • Detalj engineering i modifikasjoner innen prosesskontroll 
  • Være innovativ og arbeide i henhold til gjeldende krav, retningslinjer og bransjestandarder. 
  • Teknisk støtte i prosessen for alarmhåndtering Utvikle applikasjoner for optimalisering av anlegget

Qualifications Required

  • Formell utdanning innenfor kybernetikk 
  • Prosesskontroll ingeniør med god kunnskap til prosess system. 
  • Kjennskap til ABB kontroll system, fortrukket Symphony Plus for Harmony og/eller Melody systems 
  • Erfaring innen nettverk og computer managmenet er fortrukket 
  • 3-5 års erfaring innen prosesskontroll er fortrukket 

Duration ASAP - 14.02.2024
Location Mongstad

Apply for this position
Contact
Kari B. Bauer Sandal
+4798286965

Location
Mongstad

Client
Et norsk oljeselskap / a Norwegian oil company

Project
TBA

Pos ID
58570

Published
20 jan 2023