Jobs

Jobs

HSE Coordinator

Arbeidsoppgaver

 • Rapportere til HMS leder i kontrakt
 • Følge opp HMS i prosjekt
 • Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS arbeid
 • Samordne og rapportere HMS resultater internt/eksternt
 • Initiere og delta i risikovurderinger, Sikker jobb analyser, før jobb samtaler, vernerunder og HMS møter
 • Samarbeide med vernetjenesten i prosjekt
 • Motivere personell til å bidra i det forebyggende HMS arbeidet, som HMS rapportering av observasjoner og hendelser
 • Støtte prosjektorganisasjon med opplæring og instruksjoner vedrørende HMS prosesser, 
  systemer og verktøy

Krav til utdannelse;

 • Utdanning innen HMS på bachelor / masternivå er ønskelig
 • Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Relevant erfaring fra petroleumsrelatert / fornybarrelatert prosjektarbeid/ 
  eller bygg og anlegg 

Krav til kvalifikasjoner;

 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
 • Gode samarbeidsevner
 • God IKT og systemkompetanse

Duration: 01.03 2023 - 31.12.2024

Location Mongstad  (Lokal ressurs )
Apply for this position
Contact
Vibeke Monsen Snarberg
+4798286828

Location
Bergen

Client
Norwegian supplier company

Project
Equinor V&M - DPN

Pos ID
58481

Published
13 jan 2023