Jobs

Jobs

Disiplinleder Prosess

Assignment Description

  • Disiplinleder prosess. 
  • Ansvar for prosessdetaljengineering i nytt brownfield prosessanlegg.
  • Utarbeide dokumenter som P&ID, cause & effect diagram, funksjonsbeskrivelse, prosessbeskrivelse osv. 
  • Prosessikkerhetsvurderinger.

Qualifications Required

  • BSc/MSc innen prosessteknikk/energiteknikk/kjemitekniikk eller tilsvarende.
  • Senior prosessingeniør med erfaring fra detaljengineering i landbasert petroleums/prosessindustri. 
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper.
  • • Erfaring fra landbaserte prosjekter (gjerne innen prosessindustri) er en fordel, men ikke et absolutt krav

Duration ASAP - 31.08.2023
Location Porsgrunn, RafsnesApply for this position
Contact
Jan Bauge
+4798234574

Location
Porsgrunn, Rafsnes

Client
One of out clients

Project
TBA

Pos ID
57953

Published
24 nov 2022