Jobs

Jobs

Teknisk Leder

Assignment Description


 • Overordnet styring og administrasjon av tildelte studier og/eller eng.oppdrag mellom kunder
  • Lede og koordinere studieteam/eng.team.
  • Ansvarlig for studieresultater og gjennomføring i egen organisasjon, i samsvar med lover, forskrifter, kundekrav og kunde-krav (W3).
  • Identifisere og rapportere prosjektrisiko innenfor arbeidsområdet.
  • Rapportere intern og ekstern status og iverksette nødvendige korrigerende tiltak for å sikre optimal gjennomføring av studie/engineeringsoppdrag
  • Som studieleder, overordnet ansvar for alle samtaler og kommunikasjon med kunden.

Qualifications Required

• Ingeniør, Bachelor eller Master grad.
• Erfaring fra prosjekt- og/eller studieledelse
• 5-10 års relevant erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsbransjen eller andre relevante bransjer
• God til å samhandle internt og mot kunde, se og verdsette viktigheten av lederrollen
• Kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk.
• Strukturert og ryddig, tenke helhetlig og er effektiv i arbeidsutførelsen
• Bidra til å finne kostnadsoptimale løsninger
• Gode HMS holdninger

Duration ASAP - 01.07.2025
Location BergenApply for this position
Contact
Vibeke Monsen Snarberg
+4798286828

Location
Bergen

Client
Norwegian supplier company

Project
TBN

Pos ID
57937

Published
22 nov 2022