Skip to main content

LCI koordinator

Assignment Description

 • Støtte egen organisasjon for å sikre planlegging og forutsigbarhet mtp LCI
 • Verifisere og levere LCI-leveranse og LCI-innsamling fra Wood til kunde, og mellom Wood og utstyrsleverandører/underkontraktører ihht. prosedyrer og kundekrav.
 • Koordinering av LCI-leveransene før endelig overlevering til kunde til i kundesystem og sikre dataflyt mellom prosjekteringsregisteret og kundens systemer.
 • Dokumentstyring for prosjekterings- og leverandørdokumentasjon.
 • Oppdatering av interne og eksterne prosjektrelaterte databaser.
 • Sikre at prosjektrelaterte prosedyrer og kunders krav til dokumentstyring blir fulgt.

Qualifications Required

 • Min. 2 års erfaring som LCI koordinator for modifikasjonsprosjekter med store industriaktører
 • Høyskole eller universitet, gjerne innenfor teknisk fag
 • God forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt
 • Solid erfaring fra dokumentstyringssystemer og dokumenthåndtering.
 • God multidisiplin forståelse og forståelse av teknisk dokumentasjon. 
 • Procosys
 • STID
 • SAP (M5)
 • Excel
 • Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.

Duration Snarest - 1 år
Location Bergen

Apply for this position

Contact

Øystein Omdahl
+4748142413
Location

Oslo, Sandefjord, Bergen eller Stavanger

Client

One of our clients

Project

TBA

Pos ID

57473

Published

19 Oct 2022