Jobs

Jobs

Prosess Ingeniør

Assignment Description

 • Ansvarlig for leveranser innen prosess disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter
 • Estimering av prosess arbeidsomfang i prosjekt
 • Utføre prosesstekniske beregninger & utarbeide preliminært og detaljert prosessfilosofi, prosessdesign og tegningsunderlag
 • Utarbeide prosessteknisk underlag for innkjøp og innen disiplinen ihht. krav og spesifikasjoner
 • Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZOP, SAFEOP etc

Qualifications Required

 • Minimum bachelorgrad innen prosessfag er et krav
 • Min. 10 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.
 • Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for prosessleveranser
 • Solid og bred kunnskap og erfaring innen prosessdisiplinen, og må ha god kjennskap til offshore/onshore prosess systemer, prosesskontroll og utility systemer
 • Ønskelig med erfaring med dimensjonering av prosessutstyr og prosess simuleringer
 • Fordel med erfaring fra offshore og/eller onshore anlegg
 • God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig
 • God multi-disiplin forståelse er et krav.\
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
 • Offshore sertifikat, fordel, ikke et krav

Systemverktøy:

 • MS Office (krav)
 • Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS) (ønskelig)

Duration ASAP - 31.10.2024
Location Sandefjord/Oslo/Stavanger/BergenApply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
57352

Published
10 okt 2022