Skip to main content

Planlegger

Assignment Description

 • Bidra til/gi forutsetningene for oppbyggingen av prosjektets WBS og kodestruktur
 • Fremskaffe informasjon om tidsrammer, milepæler, ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltak
 • God multi-disiplin forståelse og forståelse av teknisk dokumentasjon. 
 • Utarbeide og oppdatere alle overordnede prosjektplaner.
 • Bidra til at prosjektmedarbeidere får forståelse for gjennomføringsplanene og forutsetningene for disse inn mot de kontraktuelle og interne milepæler/leveranser.
 • Innhente ukentlig/månedlig fremdriftsrapportering fra alle bidragsytere og behandle dette i plansystemer.
 • Ansvarlig for formidling av fremdriftsinformasjon til organisasjonen.
 • Følge med på kritisk linje i prosjektet, varsle om avvik og være bidragsytende til å foreslå tiltak basert på analyser fra plansystemet.
 • Bidra aktivt i Risk management.
 • Oppfølging og gjennomsyn av underleverandørenes planer samt delta på møter som er kritiske for gjennomføringen eller med kristiske planleveranser.

Qualifications Required

 • Høyskole eller Universitet, gjerne innenfor teknisk fag
 • Min. 5 års erfaring med prosjektplanlegging innen ulike type olje/gass-relaterte modifikasjonsprosjekter, nybygg og studier.
 • God teknisk og praktisk forståelse av EPCI(C) prosjektgjennomføring fra design, dokumentasjon, innkjøp, fabrikasjon til installasjon og driftsetting
 • God overordnet kontraktsforståelse
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
 • Systemverktøy:MS Office, Safran Project

Duration ASAP - 1 år
Location Bergen
Apply for this position

Contact

Øystein Omdahl
+4748142413
Location

Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen

Client

One of our clients

Project

TBA

Pos ID

57350

Published

10 Oct 2022