Jobs

Jobs

Metodeingeniør

Assignment Description

 • Utarbeide installasjonsfilosofi i våre ulike oppdrag
 • Assistere installasjonsleder på land med metodestøtte for installasjonene
 • Gi innspill til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner
 • Utarbeide en metodebeskrivelse/ metodedokument som beskriver installasjon- og gjennomføringsmetode for oppdraget/prosjektet
 • Ivareta sikker og effektiv installasjon og overlevering/idriftsettelse  
 • Ivareta riktig seksjonering av større objekter som strukturer og rørseksjoner for optimal installasjon
 • Beskrivelser for innløfting og håndtering av større utstyrspakker/enheter
 • Filosofi for systeminndeling og overlevering av områder og delsystemer/systemer til kunden
 • Sikre god forankring av filosofien i kundes driftsorganisasjon for å ivareta et godt samarbeid og god felles gjennomføring av de valgte løsninger
 • Tett samarbeid med kundens driftsorganisasjon offshore, samt engineering for å utvikle gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer
 • Bidra til å definere aktiviteter som er stansavhengige
 • Etablere grunnlag for plansekvenser i alle prosjektfaser, fra engineering og frem til områder og systemer blir overlevert kunden 

Qualifications Required

 • MSc/BSc innenfor relevant fagretning
 • Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende formell høyere utdanning
 • Gode evner til å kommunisere med andre mennesker, skriftlig og muntlig
 • Målrettet og systematisk
 • God faglig og tverrfaglig forståelse
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder på norsk og engelsk
 • Norsk muntlig og skriftlig

Duration ASAP - 17.10.2023
Location Bergen eller StavangerApply for this position
Contact
Kristin Jæger
+4790661555

Location
Bergen eller Stavanger

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
57268

Published
05 okt 2022