Skip to main content

Senior Prosess Engineer

Assignment Description

- Ansvarlig for leveranser innen prosess disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
- Estimering av prosess arbeidsomfang i prosjekt.
- Selvstendig utføre prosesstekniske beregninger & utarbeide preliminært og detaljert prosessfilosofi, prosessdesign og tegningsunderlag. 
- Selvstendig utarbeide prosessteknisk underlag for innkjøp og innen disiplinen ihht. krav og spesifikasjoner.
- Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZOP, SAFEOP etc.
- Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde.

Qualifications Required

- Min. 5 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.
- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for prosessleveranser.
- Behov for en proaktiv ressurs innen prosess disiplinen som er trygg i samhandling med kunde. 
- Solid og bred kunnskap og erfaring innen prosessdisiplinen, og må ha god kjennskap til offshore prosess systemer, prosesskontroll og utility systemer. 
- Ønskelig med erfaring med dimensjonering av prosessutstyr og prosess simuleringer. 
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
- God multi-disiplin forståelse er et krav.
- Språkkrav: Engelsk flytende, muntlig og skriftlig, Norsk flytende, muntlig og skriftlig

Duration: ASAP - 2år
Location: Bergen









Apply for this position

Contact

Stian Severin Bjørkheim
+4790634772
Location

Bergen

Client

One of our clients

Project

TBA

Pos ID

57184