Jobs

Jobs

HMS Inspektør I prosjekt

Assignment Description:

 • Påse at det blir gjennomført en overordnet HMS- risikovurdering av prosjektet og bidra aktivt med å identifisere, evaluere og redusere HMS-risiko, herunder følge opp korrigerende og forebyggende tiltak.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter iht. prosjektets HMS-program med tilhørende HMS-aktivitetsplan  på TBO 
 • Påse at alle prosjektmedarbeidere på TBO får nødvendig informasjon, introduksjon og opplæring innen HMS.
 • Stimulere til bruk av sikkerhetsobservasjoner, analysere disse i samarbeid med prosjektledelsen og påse at det iverksettes nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak.
 • Bidra til å skape gode HMS-relasjoner, med kunde, underleverandører og videreutvikle en solid HMS-kultur, gode holdninger og et godt arbeidsmiljø.
 • Rapportere status på HMS-aktiviteter og HMS-resultater på Site til prosjektledelsen.
 • Delta i HMS møte på Site. 

Qualifications Required:

 • Ingeniør eller tilsvarende. 
 • Lang og relevant praksis kan erstatte krav til formell utdannelse.
 • Minimum 5 års relevant erfaring som HMS-leder eller HMS-ingeniør fra offshore eller landbaserte prosjekt med betydelig andel av fabrikasjons- og/ eller installasjonsarbeid.

Spesielle krav:

 • Gjennomført grunnleggende kurs i arbeidsmiljø.
 • Gjennomført grunnleggende kurs i sikkerhet. 

Duration: ASAP - 30.04.2023
Location: Tjeldbergodden
Skiftordning: For diskusjon Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Tjeldbergodden

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
57088

Published
21 sep 2022