Jobs

Jobs

Construction Engineer

Assignment Description

 • Utarbeide installasjonsstrategi dokument som beskriver omfang og sekvenser mm.
 • Utarbeide og vedlikeholde prosjektplaner i våre kundesystem.
 • Utarbeide forventningsrettet installasjonsestimat basert på vekt og norm i studie og realisering.
 • Etablere jobbkortstruktur i IFS samt opprette arbeidsordrer i kundesystem.
 • Gjennomføre survey offshore samt utarbeide survey rapport.
 • Assistere Installasjonsleder land med metodestøtte i forkant og under installasjon.
 • Assistere prosjektet med metodestøtte samt kvalitetssikring av underlag og jobbkort.
 • Koordinering mellom installasjon og MC/Comm i forbindelse med MC og handoverstrategi.

Qualifications Required

 • Fagbrev innen elektro, instrument, piping, struktur
 • Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende fagbrev.
 • Min. 5 års relevant erfaring innen prosjektering/installasjon og overlevering i prosjekter.
 • Relevant offshoreerfaring

 • Målrettet og systematisk
 • God faglig og tverrfagligforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder
 • Analytisk og dynamisk

  Ønsket:
 • Kjennskap til Equinor sine styringssystemer og kundesystemer
 • Erfaring i bruk av følgende applikasjoner: IFS, SAP og ProCoSys

Duration ASAP - 03.10.2023
Location Stacvanger


Apply for this position
Contact
Kristin Jæger
+4790661555

Location
Stavanger

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
57024

Published
19 sep 2022