Jobs

Jobs

Instrument Ingeniør

Assignment Description:

 • Dokument- og tegningsreview, kartlegging og identifisering av scope i FEED
 • Utarbeide designunderlag for estimering, plan og innkjøp i FEED og gjennomføring
 • Formidle og presentere arbeid i FEED-fasen
 • Oppdatere tegningsunderlag
 • Utarbeide underlag og arbeidspakker for installasjon
 • Bestilling og oppfølging av nødvendig materiell, både pakkeinnkjøp og bulk.
 • Være selvstendig ansvarlig for alle instrument leveransene i et prosjekt
 • Site survey

Qualifications Required:

 • Minimum 5 års erfaring fra multidisipline olje-og gass prosjekter med ansvar for instrumentering. fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter
 • Minimum Bachelor eller høyere
 • Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt
 • Feltinstrumenteringserfaring:  fra å definere krav til utstyr, lage teknisk underlag til utstyret, være teknisk ansvarlig for innkjøp av dette og kvalitetssjekke dokumentasjon og utstyr. 
 • Erfaring fra å utarbeide designunderlag, utføre anleggsbefaring, evaluere type og leverandører, vurdere installasjonsmetode, samt lage underlag for installasjon av instrumentering. Erfaring og inngående kjennskap til relevante direktiver med tilhørende harmoniserte standarder, som f.eks ATEX, samt internasjonale standarder som IEC. Erfaring med Equinors tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav.
 • Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskelig erfaring med verktøy:

 • E-plan
 • CANECO
 • SmartPlant Instrumentation
 • MS Visio
 • MS office
 • PIMS

Duration: ASAP - 1 år
Location: Sandefjord, Oslo, Bergen og Stavanger er foretrukket. Andre lokasjoner kan         vurderes.

Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord, Oslo, Bergen og Stavanger

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
56783

Published
05 jan 2023